Natuursteenvisie. Handreiking voor de omgang met cultureel erfgoed van natuursteen

Deze brochure laat zien wat de mogelijkheden zijn om met natuurstenen objecten om te gaan.

Duurzaam bouwmateriaal

Natuursteen is een duurzaam bouwmateriaal, maar heeft niet het eeuwige leven. Er komt een moment dat het materiaal gebreken gaat vertonen en ingrijpen noodzakelijk is. De toepassing van natuursteen is divers en de steensoorten, vormgeving en afwerking verschillen per object. Er bestaat dan ook niet één handleiding over hoe met dit materiaal om te gaan. Deze brochure informeert over de verschillende mogelijkheden, legt uit wat de rol van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed is en biedt inspiratie bij het onderhoud en de restauratie van natuurstenen objecten.

Colofon

Tekst: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 2016