NAR 53: Farmers, fishers, fowlers, hunters

In dit Engelstalige boek zijn archeologische gegevens van de laatste vijftien jaar over de periode 2850-1500 v.Chr. onder de loep gelegd. Het blijkt dat ons beeld van deze periode moet worden bijgesteld.

Deze digitale publicatie is als hoge resolutie versie op te vragen via de Infodesk.

Bijstelling perceptie klokbekercultuur

Het traditionele beeld van deze periode uit de geschiedenis – het laat-neolithicum, de vroege bronstijd en de middenbronstijd – was voornamelijk gebaseerd op aangetroffen graven en bronsdepots. Uit deze synthese blijkt echter dat de laatste jaren ook veel gegevens over nederzettingen zijn verzameld. Daarmee moet onze perceptie van de periode van de zogeheten klokbekercultuur aanzienlijk worden bijgesteld. Het boek eindigt met een groot aantal methodische en theoretische mogelijkheden die kunnen helpen om de komende jaren meer kennis te generen. Er wordt gepleit voor een veel meer geïntegreerde aanpak door alle specialisten die betrokken zijn bij archeologische veldwerk en de analyse daarvan.

Deze publicatie is alleen beschikbaar in het Engels.

Colofon

Reeks: Nederlandse Archeologische Rapporten (NAR) 53
Tekst: H. Fokkens, B.J.W. Steffens & S.F.M. van As
ISBN/EAN: 9789057992636
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2016