Den Haag Mariahoeve: een wederopbouwgebied van nationaal belang, nr. 14

In deze brochure wordt toegelicht waarom Den Haag Mariahoeve een van de 30 wederopbouwgebieden van nationaal belang is.

Den Haag Mariahoeve, wederopbouwgebied van nationaal belang

Mede door de groei van het ambtenarenapparaat was begin jaren vijftig een grote behoefte aan middenstandswoningen. Mariahoeve was een van de uitbreidingswijken in het noordoosten van de stad. Er moesten zo’n zevenduizend woningen komen voor verschillende inkomensgroepen. In de wijk kwam een mix van hoog-, middelhoog- en laagbouw. De vrijstaande gebouwen staan in een vrije compositie in het groen, geïnspireerd op wijken in Scandinavië. Elke buurt heeft zijn eigen karakter doordat de afwisseling in hoogte van de woonblokken steeds anders is. Overal in de wijk zijn groene ruimtes, zoals binnenhoven, plantsoenen en particuliere tuinen.

Colofon

Reeks: 30 wederopbouwgebieden 14
Tekst: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2016