Den Haag Atlantikwallzone Kijkduin-Zorgvliet: een toonbeeld van wederopbouw

Deze rapportage laat zien waarom de Atlantikwallzone Kijkduin-Zorgvliet in Den Haag een wederopbouwgebied van nationaal belang is.

Atlantikwallzone: wederopbouwgebied van nationaal belang

Deze stadsreparatie is als vanzelfsprekend ingepast in de bestaande stad en vormt tegelijkertijd een zelfstandig vormgegeven element dat contrasteert met de omgeving. Tijdens de oorlog moest een deel van Den Haag wijken voor de Atlantikwall, de Duitse verdedigingslinie langs de kust van Noorwegen tot de Pyrenee├źn. Direct na de capitulatie kreeg architect en stedenbouwkundige W.M. Dudok de opdracht voor de wederopbouwplannen. Hij transformeerde het gebied tot parkzone, ruim opgezet met veel groen, meanderend water en uitgestrekte zichtlijnen. Aan de randen van het park ligt woningbouw, gerangschikt als losse stroken in het groen. Bijzonder aan de Atlantikwallzone in Den Haag is de samenhang tussen groenaanleg, monumentale bebouwing en brede parkways.

Colofon

Reeks: Gebiedsdocumenten wederopbouw
Samenstelling en tekst: SteenhuisMeurs
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2016