Berkelland Beltrum: een toonbeeld van wederopbouw

Deze rapportage laat zien waarom Beltrum (Gelderland) een wederopbouwgebied van nationaal belang is.

Wederopbouwgebied Beltrum I

Het plan voor de ruilverkaveling van Beltrum I in de Achterhoek uit 1950 liep vooruit op de Ruilverkavelingswet van 1954. Er was namelijk een landschapsplan opgesteld, een instrument dat pas met die wet verplicht zou worden. Het project diende diverse doelen, zowel agrarisch als maatschappelijk. Zo werd ernaar gestreefd om de voornaamste karakteristieken van het bestaande landschap herkenbaar te houden. Voor die tijd een nieuwe werkwijze. Daarnaast was de herontwikkeling van Beltrum I een van de eerste streekverbeteringen in Nederland met als doel om maatschappelijke achterstanden te bestrijden.

Colofon

Samenstelling en tekst: Land-id
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2016