RAM 231: Scheepswrak aan de Paradijsvogelweg ingekuild; Een archeologisch monument goed geconserveerd

Deze factsheet laat zien hoe een scheepswrak in Almere is ingekuild. Met deze maatregel is het vochtgehalte van de bodem verhoogd. Hierdoor blijft het archeologische monument beter intact.

Inkuilen

Sinds de inpoldering en inrichting van de Flevopolders ligt het grondwaterpeil vaak dieper dan de aanwezige scheepsresten. Hoewel de meeste scheepswrakken ingebed liggen in klei en zand, zorgt een langdurig lagere grondwaterstand ervoor dat houtrot de archeologische resten kan aantasten. Dan verliest het hout zijn stevigheid en gaat archeologische informatie, zoals scheepstype en bouwwijze verloren. Na onderzoek in 2008 bleek ook de conditie van het scheepswrak aan de Paradijsvogelweg langzaam achteruit te gaan. Het wrak heeft te lijden van zacht-rot schimmel.

Colofon

Rapportage Archeologische Monumentenzorg (RAM) 231
Auteurs: J.W. de Kort, D.J. Huisman en B.P. Speleers
ISBN/EAN: 978-90-5799-252-0
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2016