RAM 223: Merovingisch grafveld Elst-’t Woud

Deze rapportage doet verslag van het onderzoek naar het Merovingisch grafveld dat in 1981 per toeval in een nieuwbouwwijk in Elst werd ontdekt.

Grafgiften

Het gaat om een omvangrijke vindplaats. Tijdens de opgravingswerkzaamheden in de jaren 80 zijn in totaal 260 graven onderzocht. Een aantal van deze graven is heel rijk aan grafgiften. De uitwerking van de gegevens van de opgraving vond plaats tussen 1997 en 2009. 

Colofon

Reeks: Rapportage Archeologische Monumentenzorg (RAM) 223
Auteurs: W.J.H. Verwers en W.J. van Tent, met een bijdrage van A.G.F.M. Cuijpers
ISBN/EAN: 9789057992414
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2015