RAM 226: Een Romeins heiligdom en een vroegmiddeleeuws grafveld bij Buchten (L)

Deze Rapportage Archeologische Monumentenzorg (RAM) reconstrueert het verloop van een opgraving uit 1976 van een heiligdom uit de Romeinse tijd voor de godin Acanua.

Opgraving Romeins heiligdom en vroegmiddeleeuwse begraafplaats

In 1976 voerden amateurarcheologen onder leiding van de toenmalige Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek op een terrein ten westen van het Zuid-Limburgse kerkdorp Buchten een noodopgraving uit. Tijdens het veldwerk kwamen de restanten van een heiligdom uit de Romeinse tijd en een vroegmiddeleeuwse begraafplaats aan het licht. Dankzij speciale middelen van de Provincie Limburg konden de destijds verzamelde gegevens nu door een team van specialisten worden onderzocht. Dit boek bevat hiervan de neerslag.

Colofon

Reeks: Rapportage Archeologische Monumentenzorg (RAM) 226
Redactie: T. Derks (Vrije Universiteit Amsterdam) en B. de Fraiture (BdF Producties)
Auteurs: J. Aarts (Vrije Universiteit Amsterdam), T. Derks (Vrije Universiteit Amsterdam), L. van Diepen (Grontmij Nederland B.V.), K. Esser (ArcheoPlan Eco), B. de Fraiture (BdF Producties), P. van der Gaauw, A.E. Gazenbeek (Grontmij Nederland B.V.), S. Hoss (Small finds archaeology), J. Kempkens (Restaura B.V.), L. Kootker (ArcheoPlan Eco), L. Laken (Agentschap Onroerend Erfgoed), T. Lupak (Restaura B.V.), E. Moormann (Radboud Universiteit Nijmegen), R. Panhuysen (Universiteit van Amsterdam), L. Toorians, A. Verbaas (Stichting LAB Leiden), L. Verhart (Limburgs Museum)
ISBN/EAN: 9789076046662
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort, 2015