RAM 224: De opgraving Lerop-Jongenhof en zeven IVO’s in de wegvakken G en H

In het tracé van de A73 heeft uitgebreid archeologisch onderzoek plaatsgevonden. Deze bundel bevat de resultaten van enkele inventariserende veldonderzoeken en een opgraving.

Hoge resolutie

Download 'RAM 224: De opgraving Lerop-Jongenhof en zeven IVO’s in de wegvakken G en H'
PDF document | 367 pagina's | 160.8 MB | 2015

Archeologisch onderzoek tracé A73

Het gaat om de locaties Lerop-Jongenhof, Lerop-Steenhuis, Linne-Aan de Rijksweg, Linne, Linne-Linnerstruik 1, Linne-Linnerstruik 2 en Linne-De Driesprong. Alleen op Lerop-Jongenhof was er voldoende aanleiding om aansluitend op het inventariserend veldonderzoek een definitief archeologisch onderzoek uit te voeren. Hierbij werden restanten van waarschijnlijk twee vindplaatsen aangetroffen. De ene uit de midden-bronstijd en de andere uit de late ijzertijd. De vindplaatsen zijn verstoord door het aanploegen en door verbruining van de bodem. Daardoor zijn er slechts weinig sporen gevonden. Wel wordt voor de ijzertijdvindplaats een verband gelegd met grafveld Musschenberg te Roermond.

Colofon

Reeks: Rapportage Archeologische Monumentenzorg (RAM) 224
Auteurs: E. Hoven en S. Delaruelle
Met bijdragen van: Ph. Crombé, I. Devriendt, R. Exaltus, H. van Haaster, E.A.K. Kars, J. de Kramer, M. Nijenhuis en C. van Pruissen
Redactie: W.S. van de Graaf, T.L. Heres, J. de Kramer, Y. Perdaen
Begeleiding van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed: J. Deeben, C. van Rooijen en E. Vreenegoor
ISBN/EAN 978 90 5799 235 3
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2015