Brandpreventie voor historische boerderijen

Monumentale boerderijen zijn brandgevoelig. Deze brochure geeft aanbevelingen om brand in deze historische panden te voorkomen.

Kennisbank

Een geactualiseerde versie van deze brochure is opgenomen in onze kennisbank: Brandpreventie voor historische boerderijen.

De laatste decennia komt het steeds vaker voor dat historische boerderijen in vlammen opgaan. Deze gebouwen zijn kwetsbaar. Ze zijn gebouwd met brandbaar materiaal, zoals hout en riet. Er wordt gewoond maar ook gewerkt. Vaak worden er brandbare materialen opgeslagen zoals hooi en stro en werkt men met risicovolle machines. Deze brochure zet de verschillende oorzaken van brand op een rij, zoals schoorsteenbranden, defecte apparatuur of blikseminslag. Vervolgens wordt ingegaan op de verschillende maatregelen die brand kunnen voorkomen.

Colofon

Tekst: Ben Kooij
Redactieraad: Ruben Abeling, Guido Bogers, René Hagen (IFV), Bram van der Linden, Hans Nederhoff (Brandweer NL), Hanneke Nuijten, Hanna Pennock, Judith Toebast, Michiel Verweij en Jans Weges (IFV)
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2015