Brandpreventie voor historische boerderijen

Monumentale boerderijen zijn brandgevoelig. Deze brochure geeft aanbevelingen om brand in deze historische panden te voorkomen.

Brandpreventie voor historische boerderijen

De laatste decennia komt het steeds vaker voor dat historische boerderijen in vlammen opgaan. Deze gebouwen zijn kwetsbaar. Ze zijn gebouwd met brandbaar materiaal, zoals hout en riet. Er wordt gewoond maar ook gewerkt. Vaak worden er brandbare materialen opgeslagen zoals hooi en stro en werkt men met risicovolle machines. Deze brochure zet de verschillende oorzaken van brand op een rij, zoals schoorsteenbranden, defecte apparatuur of blikseminslag. Vervolgens wordt ingegaan op de verschillende maatregelen die brand kunnen voorkomen.