RAM 213: Beschermingsprogramma archeologie 2013

In deze publicatie worden 28 terreinen voorgedragen voor wettelijke bescherming. Deze terreinen bevatten archeologie die nu nog in het monumentenbestand is ondervertegenwoordigd.

Deze digitale publicatie is als hoge resolutie versie (37 MB) op te vragen via de Infodesk.

Argumenten en motivatie bescherming archeologische terreinen

Deze Rapportage Archeologische Monumentenzorg is het resultaat van het beschermingsprogramma archeologie 2013 en draagt 28 archeologische terreinen voor die in aanmerking komen voor wettelijke bescherming. In het verleden zijn vooral zichtbare archeologische relicten aangewezen als rijksmonument. Onzichtbare archeologie en resten uit specifieke historische perioden zoals de vroege prehistorie, zijn ondervertegenwoordigd in het monumentenbestand. Om dit hiaat te vullen, is het beschermingsprogramma archeologie 2013 in het leven geroepen.De hier gepresenteerde rapportages vormen de inhoudelijke argumentatie en motivatie voor het voordragen van de terreinen. 

Colofon

Reeks: Rapportage archeologische Monumentenzorg (RAM) 213
Redactie: B.I. Smit, J. Deeben, J. van Doesburg, E. Rensink, M. ter Schegget & E.M. Theunissen
Met bijdragen van: E. Besselsen, H.M.P. Bouwmeester, F.T.S. Brounen, J. van Doesburg, T. de Groot, M. van der Heiden, J.W. de Kort, J.P. Kleijne, R.C.G.M. Lauwerier, A. Overmeer, E. Rensink, I. Roorda, J. Schreurs, B.I. Smit, J. Stöver, E.M. Theunissen, T. Veldhuis, M. Verschuur en L. de Wit.
ISBN/EAN: 9789057992070
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort, 2014