Op de museale weegschaal: collectiewaardering in zes stappen

Welke waarde heeft erfgoed? Wie bepaalt die waarde en hoe? Deze publicatie is een praktisch hulpmiddel bij de toekenning van verschillende soorten waarde aan objecten en collecties.

Met uw hulp kunnen we de museale weegschaal blijven verbeteren. Vul daarom voor het downloaden van de brochure dit formulier in. Alvast bedankt!

Leren waarderen

Lange tijd was de waardering van erfgoed uitsluitend in handen van erfgoedprofessionals als (kunst)historici, museologen en archeologen. Maar de wereld verandert en daarmee ook de kijk op de waardering van erfgoed. De expert is niet de enige die daarover kennis of een mening bezit. Om in te spelen op deze veranderde kijk en om de mening van anderen bij een waarderingsproces te betrekken, heeft de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed een systematiek ontwikkeld voor de waardering van (museale) objecten en (deel)collecties. De beschreven aanpak volgt zes opeenvolgende stappen.

De publicatie is zowel bedoeld voor professionals alsook voor erfgoedliefhebbers, vrijwilligers en het publiek.

Deze publicatie is ook beschikbaar in het Engels.

Colofon

Redactie, interviews en tekstadvies: Anne Versloot
ISBN: 9789057992124
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2013