Op de museale weegschaal: collectiewaardering in zes stappen

Welke waarde heeft erfgoed? Wie bepaalt die waarde en hoe? Deze publicatie is een praktisch hulpmiddel bij de toekenning van verschillende soorten waarde aan objecten en collecties.

Met uw hulp kunnen we de museale weegschaal blijven verbeteren. Vul daarom voor het downloaden van de brochure dit formulier in. Alvast bedankt!

Leren waarderen

Tot nu toe is de waardering van erfgoed uitsluitend in handen geweest van professionals als (kunst)historici, archeologen en sociaalgeografen. Maar de wereld verandert en daarmee ook onze kijk op de waardering van erfgoed. Anno 2013 is de expert niet meer de enige die het voor het zeggen heeft. Om in te spelen op deze veranderingen heeft de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed een nieuwe systematiek ontwikkeld voor de waardering van museale objecten en (deel)collecties. Dit systeem volgt zes stappen. Het is niet alleen te gebruiken door professionals, maar ook door andere liefhebbers zoals mecenassen, bruikleengevers en het publiek.

Deze publicatie is ook beschikbaar in het Engels.

Colofon

Redactie, interviews en tekstadvies: Anne Versloot
ISBN: 9789057992124
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2013