Een toekomst voor dijken

Dijken bepalen het gezicht van het Nederlandse cultuurlandschap. Deze brochure geeft praktische richtlijnen over hoe er met de cultuurhistorische waarde van dijken kan worden omgegaan.

Dijkrelicten en dijken met waterkerende functie

Sinds 2012 moeten gemeenten bij bestemmingsplannen rekening houden met cultuurhistorisch waardevolle structuren, waaronder dijken. Nederland heeft vele duizenden kilometers dijk, maar hoe bepaal je of een dijk bijzonder is? Hoe kunnen gemeenten en andere betrokkenen ervoor zorgen dat er op een verantwoorde manier met dijken wordt omgegaan? In deze publicatie worden twee groepen dijken onderscheiden; dijken met een waterkerende functie en dijkrelicten. Dijkrelicten bepalen een aanzienlijk deel van het Nederlandse cultuurlandschap maar hebben hun waterkerende functie verloren.

Deze publicatie is ook verkrijgbaar in het Engels.

Colofon

Reeks: Een toekomst voor
Auteur: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed met een bijdrage van Marije Schaafsma-Tilstra (Royal Haskoning DHV)
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort, augustus 2013