Atlas van de wederopbouw Nederland 1940-1965; ontwerpen aan stad en land

Met een selectie van dertig gebieden, biedt deze atlas een overzicht van de grootse vernieuwing van stad en land tijdens de wederopbouwperiode van Nederland.

Deze publicatie is aan te schaffen via de uitgever

Ruimtelijke ontwikkelingen 1940-1965

Na de Tweede Wereldoorlog ging Nederland grootschalig op de schop. Deze publicatie brengt de ruimtelijke ontwikkelingen in kaart die in de periode van 1940-1965 elkaar in een hoog tempo opvolgden. Het speciaal voor dit boek ontwikkelde kaartmateriaal dat wordt afgewisseld met luchtfotografie, laat de ruimtelijke ambities zien die in de wederopbouwperiode de boventoon voerden. De gekozen gebieden en de negen essays belichten verschillende invalshoeken op het gebied van stedenbouw, (landschaps-) architectuur, landbouw, ruimtelijke ordening en volkshuisvesting.

Colofon

Tekst: Anita Blom, Koos Bosma, Dolf Broekhuizen, Rein Gerutsen, Alex Hendriksen, Jan janse, Cunie Landeweert, Karel Loeff, Frits Niemeijer, Jan van Rheenen, Ertram de Rooij, Peter Veer, Wouter Veldhuis en Noud de Vreeze
Samenstelling en redactie: Anita Blom
ISBN: 978-94-6208-092-8
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en nai010 uitgevers, 2013