RAM 216: Archeologische boringen langs Groot Zeilmeer

Langs Groot Zeilmeer bij Apeldoorn zijn 36 boringen verricht. Hierbij zijn weinig vondsten gedaan; de vindplaats is dan ook niet behoudenswaardig.

Waarderend booronderzoek Groot Zeilmeer

In deze Rapportage Archeologische Monumentenzorg (RAM) staan de resultaten van een waarderend booronderzoek van een vindplaats van de Hamburgcultuur (circa 12.500-11.800 v.Chr.) langs Groot Zeilmeer bij Meerveld, gemeente Apeldoorn. Naar aanleiding van oppervlaktevondsten van stenen artefacten zijn 36 boringen gezet in de hoek van een grote akker en in het aangrenzende bosgebied. Het aantal artefacten dat in de boringen is aangetroffen, is laag: de meeste boringen hebben geen of slechts één artefact opgeleverd.

Colofon

Reeks: Rapportage Archeologische Monumentenzorg (RAM) 216
Auteurs: E. Rensink en J.W. de Kort
ISBN/EAN: 9789057992131
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort, 2013