RAM 203: Onderzoek naar de context van een laat-Romeinse muntschat in Sint Anthonis (Noord-Brabant)

Naar aanleiding van de vondst van acht Romeinse munten in Sint Anthonis (provincie Noord-Brabant) is inventariserend onderzoek verricht. Hierbij zijn geen andere munten gevonden.

Proefsleuvenonderzoek laat-Romeinse muntschat

In deze rapportage staan de resultaten van een onderzoek uit 2010 naar de context van deze laat-Romeinse muntschat. Tijdens het onderzoek zijn drie fragmenten Romeins aardewerk gevonden, waarvan de relatie met de munten onduidelijk is. Het proefsleuvenonderzoek wees uit dat de munten oorspronkelijke begraven lagen in een dekzandrug, langs een laagte. Hoe ze daar terecht zijn gekomen, is niet duidelijk. Er zijn wel enkele verklaringen voor de vondst geformuleerd, echter zonder sluitend bewijs. De meest plausibele verklaring is dat er hier sprake is van een (inmiddels vergaan) beursje dat onderweg verloren is.

Colofon

Reeks: Rapportage Archeologische Monumentenzorg (RAM) 203
Auteurs: T. de Groot, J.W. de Kort, J. Aarts, B. van Os
ISBN/EAN: 9789057991912
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort, 2012