Atlas van Nederland in het Holoceen

Deze atlas schetst een beeld van de landschapsontwikkeling van Nederland in het holoceen en laat zien welke rol de mens heeft gespeeld in de vorming van het landschap.

Publicatie is verkrijgbaar via uitgever.

Landschapsontwikkeling in het Holoceen

Het Nederlandse landschap is sinds het einde van de laatste ijstijd, 11.700 jaar geleden, voortdurend veranderd. Waar we nu rondlopen was ooit een koude poolwoestijn, een rivierdelta of een ondiepe zee. Het einde van de laatste ijstijd markeerde het begin van een nieuwe geologische periode, het Holoceen – de relatief warme periode waarin wij nog steeds leven. De dertien paleogeografische kaarten uit deze atlas maken inzichtelijk hoe het Nederlandse landschap er gedurende de laatste 11.700 jaar heeft uitgezien. De kaarten zijn aangevuld met archeologische en historische informatie.

Engelstalig

De publicatie is nu ook verkrijgbaar in het Engels: Atlas of the Holocene

Colofon

Auteurs: Jos Bazelmans, Michiel van der Meulen, Henk Weerts en Peter Vos
ISBN: 9789-03-513-639-7
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Prometheus, 2012