RAM 185: IJzer en Aarde. Waarderend onderzoek naar een ringvormig aardwerk in Appel (gemeente Nijkerk) in 2008

In deze rapportage wordt het veldwerk uit 2008 beschreven in het buurtschap Appel (gemeente Nijkerk). Hier is een waarderend veldonderzoek in de vorm van boringen en proefsleuven uitgevoerd naar een ovaalvormig, uit een wal en gracht opgebouwd aardwerk. 

Hoge resolutie

Download 'RAM 185: IJzer en Aarde'
PDF document | 206 pagina's | 44.9 MB | 2011

Doel

Doel van het waarderende onderzoek was de inhoudelijke en fysieke kwaliteit van het complex vast te stellen en om te kijken of wettelijke bescherming van het terrein te rechtvaardigen is.

Colofon

Reeks: Rapportage Archeologische Monumentenzorg (RAM) 185
Auteurs: J. van Doesburg, J.W. de Kort en P.A.C. Schut
ISBN: 978-90-5799-167-7
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort, 2011