Handboek duurzame monumentenzorg

Monumenten kunnen energiezuinig en duurzaam zijn. Dat laat dit praktijkhandboek zien met 20 duurzaamheidsstrategieën, 17 voorbeeldprojecten en één digitale hulptool.

Publicatie verkrijgbaar via uitgever.

Duurzame monumentenzorg: 17 projecten uit de praktijk

Ook monumenten kunnen een bijdrage leveren om energieverbruik, materiaalgebruik en CO₂-uitstoot terug te dringen. Ze vragen echter wel om een andere aanpak dan nieuwbouw. Monumenten vereisen maatwerk, passend bij hun traditionele prestaties en met oog voor hun bijzondere mogelijkheden. In 20 uitgebreide strategieën komen alle mogelijkheden voorbij om monumenten te verduurzamen. Hoe dit in de praktijk uitpakt, laten 17 projecten zien. Per project is berekend wat de duurzaamheidswinst is en hoe die past binnen de cultuurhistorische waarde. De kunst is om zowel milieu- als cultuuraspecten recht te doen. Dat kan door goede afwegingen te maken. Dit praktijkhandboek biedt daartoe concrete ideeën, voorbeelden en oplossingen. De bijbehorende digitale rekentool hangt er vervolgens een label aan.

Colofon

Tekst: Huub van de Ven, Evert Jan Nusselder, Michiel Haas en Birgit Dulski
Co-productie: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en Rijksvastgoedbedrijf
ISBN: 9789053674840
SBRCURnet, 2015