BRAM 22: Een middeleeuwse nederzetting in het Oud Reemsterzand

Op de Hoge Veluwe zijn sporen van een middeleeuwse nederzetting gevonden. De vindplaats komt niet in aanmerking voor wettelijke bescherming, maar is wel behoudenswaardig.

Middeleeuwse bewoningssporen de Hoge Veluwe

Deze Beknopte Rapportage Archeologische Monumentenzorg (BRAM) beschrijft het waarderende onderzoek naar de gevonden bewoningssporen in het Park de Hoge Veluwe. De hier gevonden sporen van een middeleeuwse nederzetting en een bijbehorende akker kunnen worden toegeschreven aan een voorloper van het huidige Oud Reemst (gemeente Ede). Deze nederzetting is in de late middeleeuwen verdwenen onder stuifzand.

Colofon

Reeks: Beknopte Rapportage Archeologische Monumentenzorg (BRAM) 22
Auteurs: J. van Doesburg, J.W. de Kort & J. Schreurs
ISBN/EAN: 9789057991929
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort, 2011