RAM 186: Zoeken naar de Antselse watermolen; resultaten van het archeologisch onderzoek naar de verdwenen Antselse watermolen (Liempde, gemeente Boxtel, provincie Noord-Brabant) in de periode september 2008 – april 2009

In Liempde is gezocht naar de archeologische resten van de verdwenen Antselse watermolen. Op de locatie die door historisch bronmateriaal is aangeduid, is echter niets teruggevonden.

Onderzoek

In 2008 en 2009 is onderzoek gedaan op een locatie waar op basis van een uitgebreid bronnenonderzoek de verdwenen middeleeuwse Antselse watermolen werd verwacht. Doel van het onderzoek was de watermolen te traceren, onderzoeken en waarderen. Het onderzoek bestond uit een booronderzoek en een daarop afgestemd proefsleuvenonderzoek. Er zijn hierbij geen resten van de Antselse watermolen gevonden. Wel zijn delen van de gedempte Grote Waterloop en een parallel daaraan gelegen greppel of sloot gelokaliseerd.

Colofon

Reeks: Rapportage Archeologische Monumentenzorg (RAM) 186
Auteurs: J. van Doesburg, J.W. de Kort en K.A.H.W. Leenders
ISBN: 978-90-5799-168-4
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2010