Leidraad bliksembeveiliging voor monumenten 2010

Deze brochure is een leidraad en norm voor bliksembeveiligingsinstallaties op monumenten en geeft uitleg over beveiligingsniveaus.

Vanaf 2010

Het is aan te raden om monumenten te beschermen tegen de gevolgen van brand en bouwkundige schade door blikseminslag. Deze leidraad laat zien wat er mogelijk is. Naast technische eisen worden er bij monumenten ook esthetische eisen aan installaties gesteld. Alle installaties die op monumenten worden aangebracht, moeten aan de wettelijke norm voldoen. Een bliksembeveiligingsinstallatie die voldoet aan de norm biedt zowel interne als externe bliksembeveiliging. Externe bliksembeveiliging onderschept blikseminslag en geleidt de stroom veilig weg. Interne bliksembeveiliging is bedoeld om gevaarlijke vonkvorming binnen het gebouw tegen te gaan, om zodoende brand te voorkomen. Het aanbrengen van bliksembeveiliging is sterk aan te raden, maar niet verplicht voor monumenten; deze verplichting kan wel als voorwaarde worden opgelegd in een vergunning.

Colofon

Tekst: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en de Vakgroep Bliksembeveiliging van UNETO-VNI
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2010