RAM 178: Land van melk en honing?

Dit onderzoek laat zien dat dit deel van het veengebied in de kop van Drenthe in de periode tussen circa 1000 en 1400 intensief werd gebruikt.

Onderzoek veenterpen Peizer- en Eeldermaden

Deze rapportage bundelt de resultaten van het archeologische onderzoek naar de middeleeuwse veenterpen in de Peizer- en Eeldermaden dat in 2006 is uitgevoerd in samenwerking met de Universiteit Groningen. De veenterpen vormen de neerslag van plekken waar gedurende de periode tussen circa 1000 en 1400 werd gewoond en allerlei werkzaamheden zijn uitgevoerd. Het onderzoek werd uitgevoerd in het kader van de inrichting en het beheer van het archeologische monument Peizermaden. Het onderzoek bestond uit een systematische veldverkenning en booronderzoek en het graven van waardestellende proefsleuven door drie terpen.

Colofon

Reeks: Rapportage Archeologische Monumentenzorg (RAM) 178
Auteurs: J. van Doesburg, A. Müller & J. Schreurs
ISBN: 978 905799 1561
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2010