Brochure bouwhistorisch onderzoek

In deze brochure wordt uitgelegd wat het belang is van bouwhistorisch onderzoek, en hoe eigenaren en beheerders van historische panden dit het beste kunnen aanpakken.

Inzicht in bouwgeschiedenis en historische waarden

Bouwhistorisch onderzoek voorafgaand aan een restauratie of verbouwing is van belang om inzicht te verkrijgen in de bouwgeschiedenis en in de historische waarden van het object. Bij het ontwerp van de restauratie of verbouwing kan vervolgens rekening worden gehouden met deze waarden. Hierbij kan worden bepaald welke onderdelen van het pand zeker behouden moeten blijven, en welke minder van belang zijn. Hiermee kunnen ontwerpvragen worden beantwoord zoals: waar plaatsen we een eventuele nieuwe trap? Kan deze aftimmering weg? Kan hier een doorbraak komen? Moet deze aanbouw worden behouden? De bouwhistoricus legt de resultaten van het onderzoek vast in een rapport. Hierin gee­ft hij in woord en beeld zijn bevindingen weer, vaak inclusief een cultuurhistorische waardestelling.

Deze publicatie is ook beschikbaar in het Engels.

Colofon

Tekst: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Stichting Bouwhistorie Nederland, Vereniging Nederlandse Gemeenten, Atelier Rijksbouwmeester en de Rijksgebouwendienst, 2009