Handreiking Cultuurhistorie in m.e.r. en MKBA

Deze publicatie laat een waarderingsmethode zien voor cultuurhistorie ten behoeve van de milieueffectrapportage (m.e.r.) en de maatschappelijke kostenbatenanalyse (MKBA).

Waarderingsmethode cultuurhistorie

Cultuurhistorie maakt steeds vaker deel uit van belangenafwegingen bij ingrepen in de ruimtelijke ordening. Voor de makers van milieueffectrapportages en maatschappelijke kosten-batenanalyse biedt deze publicatie een methode die helpt om cultuurhistorie te betrekken in hun onderzoek. Op deze manier krijgt cultuurhistorie een zichtbare eigen plek in beide afwegingsmethodieken.

Colofon

Tekst: adviesbureau Witteveen+Bos
ISBN: 978-90-5799-141-7
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2008