RAM 162: Een archeologisch onderzoek naar een toevalsvondst in Katwijk-De Zanderij

In Katwijk-De Zanderij zijn tijdens dit onderzoek de resten gevonden van een nederzetting uit de Romeinse tijd en vroege middeleeuwen.

Nederzetting uit Romeinse tijd en vroege middeleeuwen

Aanleiding voor het onderzoek was een toevalsvondst. Het ging om grondsporen die mogelijk konden worden toegeschreven aan een Romeinse weg. Het onderzoek waarvan deze Rapportage Archeologische Monumentenzorg (RAM) verslag doet, laat echter zien dat er hier hoogstwaarschijnlijk sprake is van een deel van een uitgestrekt nederzettingsareaal uit de Romeinse tijd en vroege middeleeuwen. Het pakket waarvan werd aangenomen dat het een restant van een weglichaam was, zou vanwege de daarin gevonden ploegsporen eerder als akkerlaag moeten worden bestempeld, hoewel een andere functie niet is uit te sluiten.

Colofon

Reeks: Rapportage Archeologische Monumentenzorg (RAM) 162
Auteurs: A. Müller en J. van Doesburg, met bijdragen van G. van Bergeijk, O. Brinkkemper en R. Exaltus
Redactie en productie: Studio Imago, Amersfoort
ISBN: 978-90-5799-124-0
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2008