BRAM 10: Archeologische verhalen over het landschap van de Regte Heide (gemeente Goirle)

Het landschap van de Regte Heide herbergt een rijk bodemarchief. In deze publicatie wordt het archeologische verhaal van dit natuurgebied verteld.

Geschiedenis heidelandschap Regte Heide

De indeling van dit rapport is zoals een wandeling: kuierend vanaf het Riels Hoefke tot aan de grafheuvel Pape Moerke wordt op zes plaatsen stilgestaan bij het (vaak onzichtbare) verleden. Met een beetje verbeeldingskracht van de wandelaar, aangevuld met het beeld- en kaartmateriaal in dit rapport, komt de bijzondere geschiedenis van dit heidelandschap wat dichterbij.

Colofon

Reeks: Beknopte Reportage Archeologische Monumentenzorg (BRAM) 10
Redactie: Liesbeth Theunissen en Jan-Willem de Kort
ISBN: 978-9 0-57 99-125-7
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2008