Nationale Onderzoeksagenda Archeologie 1.0 (NOaA 1.0)

De Nationale Onderzoeksagenda Archeologie (NOaA) 1.0 biedt een overzicht van archeologische onderzoeksvragen die onbeantwoord waren bij het verschijnen van de publicatie. De vragen hebben betrekking op de periode van 350.000 v.Chr. tot 1950 n.Chr.

De Onderzoeksagenda werd tussen 2005 en 2008 als boek opgeleverd en bevat in totaal meer dan 1.500 vragen. Inmiddels is het bestand verouderd en is de onderzoeksagenda vervangen door een nieuwe online versie, de NOaA 2.0. Hierin is het aantal vragen omlaag gebracht naar ongeveer 140 die jaarlijks worden geactualiseerd.

Download '1 - Inleiding'

PDF document | 5 pagina's | 134 kB

Publicatie | 01-01-2005

Download '2 - Het behoud van archeologische monumenten'

PDF document | 15 pagina's | 283 kB

Publicatie | 01-01-2005

Download '3 - Dendrochronologie'

PDF document | 40 pagina's | 2,6 MB

Publicatie | 01-01-2005

Download '4 - De 14C methode'

PDF document | 25 pagina's | 353 kB

Publicatie | 01-01-2005

Download '5- Luminescentiedatering'

PDF document | 16 pagina's | 453 kB

Publicatie | 01-01-2005

Download '6 - Archeologische prospectie'

PDF document | 55 pagina's | 624 kB

Publicatie | 01-01-2005

Download '7 - Fysisch-chemisch materiaalonderzoek'

PDF document | 16 pagina's | 200 kB

Publicatie | 01-01-2005

Download '8 - Paleogeografie en landschapsgenese'

PDF document | 29 pagina's | 322 kB

Publicatie | 01-01-2005

Download '9 - Archeobotanie'

PDF document | 38 pagina's | 379 kB

Publicatie | 01-01-2005

Download '10 - Archeozoölogie en fysische antropologie'

PDF document | 35 pagina's | 983 kB

Publicatie | 01-01-2005

Download '11 - De vroege prehistorie'

PDF document | 48 pagina's | 830 kB

Publicatie | 01-01-2005

Download '12 - De late prehistorie en protohistorie van holoceen Noord-Nederland'

PDF document | 159 pagina's | 8,5 MB

Publicatie | 01-01-2005

Download '13 - Late Middeleeuwen, Vroegmoderne tijd en het historische landschap van Holoceen Noord- Nederland'

PDF document | 34 pagina's | 900 kB

Publicatie | 01-01-2005

Download '14 - De late prehistorie in West-Nederland'

PDF document | 32 pagina's | 287 kB

Publicatie | 01-01-2005

Download '15 - Het West-Nederlandse kustgebied in de Romeinse tijd'

PDF document | 60 pagina's | 1,6 MB

Publicatie | 01-01-2005

Download '16 - De Middeleeuwen en vroegmoderne tijd in West-Nederland'

PDF document | 37 pagina's | 437 kB

Publicatie | 01-01-2005

Download '17 - De late prehistorie in Noord-, Oost- en Zuid-Nederland en het rivierengebied'

PDF document | 44 pagina's | 310 kB

Publicatie | 01-01-2005

Download '18 - De Romeinse tijd in het Midden-Nederlandse rivierengebied en het Zuid-Nederlands dekzand- en lössgebied'

PDF document | 44 pagina's | 307 kB

Publicatie | 01-01-2005

Download '19 - De limes; een natte grens dwars door Nederland'

PDF document | 45 pagina's | 1,7 MB

Publicatie | 01-01-2005

Download '20 - De Romeinse tijd, Middeleeuwen en vroegmoderne tijd'

PDF document | 59 pagina's | 2,1 MB

Publicatie | 01-01-2005

Download '21 - Het rivierengebied in de Middeleeuwen en vroegmoderne tijd'

PDF document | 61 pagina's | 1,3 MB

Publicatie | 01-01-2005

Download '22 - De Middeleeuwen en vroegmoderne tijd in Zuid-Nederland'

PDF document | 89 pagina's | 1,8 MB

Publicatie | 01-01-2005

Download '24 - De stad in de Middeleeuwen en vroegmoderne tijd'

PDF document | 42 pagina's | 783 kB

Publicatie | 01-01-2005

Download '25 - Toelichting bij de paleogeografische kaarten van Nederland'

PDF document | 15 pagina's | 473 kB

Publicatie | 01-01-2005