RAM 130: Kijkoperatie in het veen

In 2004 is onderzoek gedaan naar de exacte locatie en kwaliteit van de oudst bewaarde weg van Nederland. De conserveringsomstandigheden blijken beter te zijn dan verwacht.

Laat-neolithische veenweg Nieuw-Dordrecht

Om een beter en duurzaam behoud te realiseren werd een kleinschalig onderzoek uitgevoerd naar de exacte locatie en kwaliteit van deze laat-neolithische veenweg uit circa 2550 v.Chr. Deze weg bevindt zich in een aantal graslandpercelen, even ten noordoosten van Nieuw-Dordrecht (gemeente Emmen). Door vier kleine proefputten te graven is een beter inzicht in het conserverend vermogen van het bodemmilieu verkregen. Een van de conclusies was dat de bodem waterverzadigd is. Ernstige vormen van degradatie zijn niet aangetroffen.

Colofon

Reeks: Rapportage Archeologische Monumentenzorg (RAM) 130
Auteurs: E.M. Theunissen, D.J. Huisman, A. Smit & F. van der Heijden
ISBN-10: 90-5799-083-0
ISBN-13: 978-90-5799-083-0
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2006