Kerken; categoriaal onderzoek wederopbouw 1940-1965

Deze rapportage presenteert een inventarisatie van de belangrijkste naoorlogse kerkgebouwen in Nederland.

Preselectie naoorlogse Nederlandse kerken

In dit rapport staat een preselectie van naoorlogse Nederlandse kerken die behoudenswaardig zijn vanwege hun cultuurhistorische waarde. Per gebouw wordt de cultuurhistorische waarde toegelicht. De geselecteerde bouwwerken zijn met fotomateriaal geïllustreerd. Dit rapport is onderdeel van een reeks publicaties waarin de wederopbouwarchitectuur per gebouwtype onder de loep wordt genomen.

Colofon

Reeks: Wederopbouwarchitectuur
Tekst: Michiel Kruidenier
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2006