Infrastructuur

Infrastructuur is een belangrijk deel van het Nederlandse cultuurlandschap. Deze brochure geeft aanbevelingen over het behoud en de bescherming van deze categorie erfgoed.

Verzamelnaam

In deze gids wordt ingegaan op de ruimtelijke kant van infrastructuur, en dan vooral de lijnvormige elementen. In tegenstelling tot de waarde en betekenis van bij infrastructuur horende bouwwerken zoals stations, gemalen, watertorens en forten, staan deze verbindende lijnen in het landschap nog weinig in de belangstelling. Deze brochure beschrijft de geschiedenis van infrastructuur in Nederland. Vervolgens wordt ingegaan op de cultuurhistorische betekenis, de waardestelling en enkele specifieke aspecten van behoud, bescherming en ontwikkeling.

Colofon

Brochure Cultuurhistorie 7
Tekst: Lonneke van Goor
ISSN: 1566-7057
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2006