Fabrieksgebouwen; categoriaal onderzoek wederopbouw 1940-1965

Dit rapport bevat een lijst van belangrijke fabrieksgebouwen uit de wederopbouwperiode en geeft een referentiekader voor de totstandkoming van deze selectie.

Wederopbouwarchitectuur fabrieksgebouwen

De architectuur en stedenbouw uit de periode 1940-1965 vertegenwoordigt een belangrijke ontwikkeling in de Nederlandse architectuurgeschiedenis. Het is een periode van herstel van oorlogsschade en van schaarste, maar ook van optimisme en vernieuwing. Deze publicatie start met een inleiding over de ontwikkeling van fabrieksgebouwen tot 1940. Vervolgens komt de ontwikkeling van dit gebouwtype tussen 1940 en 1965 aan bod. Deze hoofdstukken vormen de introductie voor een groslijst waarbinnen een preselectie is gemaakt van belangrijkste naoorlogse fabrieksgebouwen. Dit rapport is onderdeel van een reeks publicaties waarin de wederopbouwarchitectuur per gebouwtype per gebouwtype wordt genomen.

Colofon

Reeks: Wederopbouwarchitectuur
Tekst: Karel Loeff
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2006