Onderhoud van rieten daken

Een monumentaal gebouw met een rieten dak vraagt om regelmatig onderhoud. In deze brochure wordt uitgelegd welke zorg een rieten dak op welk moment nodig heeft.

Kennisbank

Een geactualiseerde versie van deze brochure is opgenomen in onze kennisbank: Riet voor dakbedekking - onderhoud.

Rieten dak jaarlijks inspecteren

Als het een beetje meezit, kan een rieten dak tachtig jaar oud worden. Er zijn echter veel factoren die de kwaliteit van het rietdek kunnen beïnvloeden. Om eventuele schade bijtijds te herstellen is het dan ook aan te raden om het dak jaarlijks te inspecteren. Deze Gids Techniek gaat in op de technische aspecten van rieten dakbedekking, de schadeveroorzakers en de methoden om schade herstellen. De gids De kwaliteit van riet als dakbedekking gaat specifiek in op de kwaliteitseisen van het riet zelf.

Colofon

Reeks: Gidsen Techniek nummer 11
Redactie: Ries van Hemert, Michiel van Hunen, Jos van Rooden, Matth van Rooden, Margo van Sluys en Dirk Snoodijk
Tekst: Jochem de Velde Harsenhorst en Matth van Rooden
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2005