De kwaliteit van riet als dakbedekking

De kwaliteit van riet en de behandeling van het materiaal vanaf de oogst tot aan het gebruik als dakbedekking, beïnvloeden in belangrijke mate de duurzaamheid van rieten daken.

Kennisbank

Een geactualiseerde versie van deze brochure is opgenomen in onze kennisbank: Riet voor dakbedekking.

Kwaliteit en behandeling riet

Deze Gids Techniek geeft informatie over de kwaliteit van het riet en de behandeling van het materiaal vanaf de oogst tot aan de verwerking op het dak. Er zijn steeds meer aanwijzingen dat de omstandigheden waaronder oogst, opslag en transport plaatsvinden, de duurzaamheid van riet negatief kunnen beïnvloeden. De levensduur van een rieten dak is dan ook lastig in te schatten, omdat deze van zoveel factoren afhankelijk is. Daarnaast is de kwaliteit van riet niet met het blote oog waar te nemen. Denk daarbij aan de zachtrotschimmel, de belangrijkste schadeveroorzaker. Deze schimmel is nagenoeg onzichtbaar.

Colofon

Reeks: Gidsen Techniek nummer 10
Redactie: Ries van Hemert, Michiel van Hunen, Jos van Rooden, Matth van Rooden, Margo van der Sluys en Dirk Snoodijk
Tekst: Laura I. Kooistra
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2005