RAM 120: Mag het ietsje meer zijn?

Uit dit onderzoek blijkt dat de door bedrijven opgestelde Programma’s van Eisen van archeologisch onderzoek uit de periode 2003-2004 nog wel wat te wensen overlaten.

Kwaliteit Programma’s van Eisen archeologisch onderzoek

Dit onderzoek werd uitgevoerd naar aanleiding van vragen uit de Eerste Kamer. Voor het onderzoek zijn 100 programma’s van eisen uit de periode 2003-2004 geanalyseerd plus de onderzoeksrapporten die op deze PvE’s (Programma’s van Eisen) zijn gebaseerd. Ruim de helft van de 100 onderzochte PvE's was van onvoldoende kwaliteit, een kwart zelfs zwaar onvoldoende. Iets minder dan de helft van de beschikbare rapporten van onderzoek die op de PvE's zijn gebaseerd, scoorde ook matig. Concluderend kan gezegd worden dat op het moment van dit onderzoek, de kwaliteit van de PvE's en onderzoeksrapporten onvoldoende is om een gedegen bijdrage te leveren aan archeologisch onderzoek.

Colofon

Reeks: Rapportage Archeologische Monumentenzorg (RAM) 120
Auteurs: J.G.A. Bazelmans, O. Brinkkemper, J.H.C. Deeben, J. van Doesburg, R.C.G.M. Lauwerier, P.A.M. Zoetbrood
ISBN: 90-5799-065-2
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2005