Het vrijstaande woonhuis; categoriaal onderzoek wederopbouw 1940-1965

Deze publicatie beschrijft de geschiedenis van naoorlogse architectuur van vrijstaande woonhuizen en presenteert een lijst met de belangrijkste huizen uit de wederopbouw.

Voor- en naoorlogse ontwikkeling

Het rapport gaat zowel in op de vooroorlogse als de naoorlogse ontwikkeling van het vrijstaande woonhuis. Hierin komt de rol van de overheid aan bod en de verschillende bouwtypen en -stijlen. Dit vormt de inleiding voor een groslijst van gebouwen waarbinnen een preselectie is gemaakt van woonhuizen die vanwege hun cultuurhistorische waarde het behouden waard zijn. Dit rapport is onderdeel van een reeks publicaties waarin de wederopbouwarchitectuur per gebouwtype onder de loep wordt genomen.

Colofon

Reeks: Wederopbouwarchitectuur
Tekst: Karel Loeff, Leon van Meijel en Pauline Opmeer
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2005