Onderhoud en restauratie van glas-in-lood

Deze brochure gaat in op het restaureren en onderhouden van – al dan niet gebrandschilderde – glas-in-loodramen.

Onderhoud, schadebeelden en herstel glas-in-loodramen

Deze brochure geeft tips om glas-in-loodramen te onderhouden en gaat in op de verschillende schadebeelden en herstel daarvan. Het restaureren van glas-in-lood is maatwerk. Oplopend in omvang vallen er drie soorten restauraties te onderscheiden: eenvoudig, partieel en algeheel. Glas-in-lood kan op allerlei manieren beschadigen. Denk aan het loslaten van brandverf of een glasbreuk. Maar ook de constructie rondom het glas zoals de windroeden, loodnetten en brugstaven kunnen schade oplopen. Deze brochure legt per geval uit welke maatregelen passend zijn.

Bekijk voor meer informatie over de manieren waarop glas-in-lood beschadigd kan raken de brochure Aantasting van gebrandschilderd glas en glas-in-lood. Welke beschermende constructies schade helpen voorkomen, is te lezen in de brochure Bescherming van glas-in-lood.

Colofon

Reeks: Gidsen Techniek nummer 42
Tekst: Taco Hermans
Redactie: Mieke Bus, Ries van Hemert, Taco Hermans, Michiel van Hunen, Mariël Kok, Cor van Kooten en Dirk Snoodijk
ISSN: 1566-7057
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2004