Mechanische torenuurwerken

Torenuurwerken worden door hun moeilijk toegankelijke plek, dikwijls verwaarloosd. Deze Gids Techniek geeft aanbevelingen om deze culturele monumenten te herstellen.

Deze publicatie is te vinden in onze kennisbank:
Mechanische torenuurwerken

Jaarlijkse controle- en smeerbeurt

Torenuurwerkinstallaties moeten regelmatig geïnspecteerd en onderhouden worden. Bij voorkeur vindt elk half jaar een controle- en smeerbeurt plaats. Wanneer restauratie nodig is, moet eerst de keuze worden gemaakt of de klok teruggebracht moet worden in de oorspronkelijke toestand, of dat het gewenst is de klok aan te passen aan de wensen van deze tijd. In het laatste geval kan de klok nauwkeuriger worden afgesteld door een nieuw eigentijds uurwerk te integreren. In bepaalde gevallen kan dit de overlevingskans van een uurwerk vergroten.