Mechanische torenuurwerken

Torenuurwerken worden door hun moeilijk toegankelijke plek, dikwijls verwaarloosd. Deze Gids Techniek geeft aanbevelingen om deze culturele monumenten te herstellen.

Kennisbank

Een geactualiseerde versie van deze brochure is opgenomen in onze kennisbank: Mechanische torenuurwerken.

Jaarlijkse controle- en smeerbeurt

Torenuurwerkinstallaties moeten regelmatig geïnspecteerd en onderhouden worden. Bij voorkeur vindt elk half jaar een controle- en smeerbeurt plaats. Wanneer restauratie nodig is, moet eerst de keuze worden gemaakt of de klok teruggebracht moet worden in de oorspronkelijke toestand, of dat het gewenst is de klok aan te passen aan de wensen van deze tijd. In het laatste geval kan de klok nauwkeuriger worden afgesteld door een nieuw eigentijds uurwerk te integreren. In bepaalde gevallen kan dit de overlevingskans van een uurwerk vergroten.

Colofon

Reeks: Gidsen Techniek nummer 15
Redactie: Matth van Rooden, Michiel van Hunen, Margo van der Sluys, Els Reijn en Dirk Snoodijk
Tekst: Rudi van Straten en Henk Veldman
ISSN: 1566-7057
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2004