RAM 106: Luilekkerland aan de kust

Van de neolithische nederzetting bij Rijswijk-Ypenburg zijn bijna 16.000 faunaresten bestudeerd.

Onderzoek neolithische nederzetting Ypenburg

Ypenburg is de eerste vindplaats in het kustgebied waar een neolithische nederzetting met een grafveld is aangetroffen. Het doel van dit onderzoek was om meer inzicht te krijgen in de economie van de bewoners, de jacht, bot- en geweibewerking en het omliggende landschap.

Colofon

Reeks: Rapportage Archeologische Monumentenzorg (RAM) 106
Auteurs: L.S. de Vries, F.J. Laarman
ISBN 90-5799-053-9
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2004