Kruisgebouwen; categoriaal onderzoek wederopbouw 1940-1965

Dit rapport schetst de naoorlogse ontwikkeling van kruisgebouwen, die in opdracht van kruisverenigingen werden gebouwd.

Naoorlogse ontwikkeling kruisgebouwen

Ook bevat het rapport een korte inleiding over de opkomst van kruisgebouwen voor de Tweede Wereldoorlog. Dit theoretische kader vormt de aanloop naar een selectie van de meest waardevolle naoorlogse kruisgebouwen. Het gaat hierbij om architectuur van een hoge cultuurhistorische waarde die bescherming nodig heeft. Dit rapport is onderdeel van een reeks publicaties waarin de wederopbouwarchitectuur per gebouwtype onder de loep wordt genomen.

Colofon

Reeks: Wederopbouwarchitectuur
Tekst: Tine van Merwijk
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2004