De microklimaatdoos

De microklimaatdoos is een soort permanente vitrine waarin schilderijen worden gepresenteerd die gevoelig zijn voor klimaatschommelingen. Deze brochure bevat een handleiding.

Handleiding microklimaatdoos

Een belangrijke factor voor de conservering van objecten is het beheersen van de hoeveelheid vocht die zich in de omringende lucht bevindt. In dit informatieblad wordt uitgelegd wat de invloed van luchtvochtigheid op museale objecten is, en hoe die kan worden gestabiliseerd door middel van een microklimaatdoos. Vervolgens wordt ingegaan op de eisen waaraan een microklimaatdoos moet voldoen. Tenslotte is een handleiding opgenomen waarin stap voor stap staat omschreven hoe het schilderij in de microklimaatdoos kan worden geplaatst.

Colofon

Reeks: ICN-Informatie nummer 12
Redactie: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
ISSN: 1566-760x
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2004