Instandhouding van smeedijzer in het exterieur

Smeedijzer is kwetsbaar en zeer onderhoudsgevoelig. Op welke wijze monumentaal smeedwerk kan worden beschermd en hersteld wordt in deze brochure uiteengezet.

Reparatie en vervanging smeedwerk

In de afgelopen eeuwen is smeedijzer langzaam verdrongen door staal. Er is een groot aantal (specialistische) technieken ontwikkeld om ijzer en staal te bewerken en te behandelen. Deze brochure gaat in op de eigenschappen van smeedijzer en legt het verschil uit tussen smeedijzer en staal. De belangrijkste zorg voor smeedijzer is het beschermen tegen corrosie. Smeedwerk dat onbehandeld aan weer en wind wordt blootgesteld, zal in snel tempo door roestvorming vergaan. Maar historisch smeedwerk kan ook verloren gaan door onjuiste hersteltechnieken. Door het smeedwerk volledig af te sluiten van de buitenlucht, gaat men roestvorming tegen. Deze brochure laat zien hoe dat in zijn werk gaat en geeft aanbevelingen voor reparatie en eventuele vervanging van smeedijzer.

Colofon

Reeks: Gidsen Techniek nummer 32
Tekst: Hendrik Jan Tolboom
Redactie: Mieke Bus, Ries van Hemert, Taco Hermans, Michiel van Hunen, Mariƫl Kok en Edzard Prent
ISSN: 1566-7057
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2003