Bladlood op monumenten

Bladlood wordt al eeuwenlang toegepast in de bouwkunst. Deze brochure laat de verschillende toepassingen zien en geeft aanbevelingen voor het beheer en behoud van bladlood.

Kennisbank

Een geactualiseerde versie van deze brochure is opgenomen in onze kennisbank: Bladlood op monumenten.

Toepassing, beheer en behoud bladlood

Bij restauratie moet altijd worden gestreefd om het oorspronkelijk gebruikte materiaal zoveel mogelijk te behouden. Lood is een duurzaam bouwmateriaal, maar vraagt door zijn karakteristieke eigenschappen, zoals de lage hardheid, het hoge eigengewicht en de grote vervormbaarheid, om een geheel eigen wijze van detailleren en verwerken. Het streven naar een lange levensduur leidt echter steeds vaker tot de toepassing van koper, dat het minst snel verweert. Wanneer koper het oorspronkelijke materiaal vervangt, gaat dit ten koste gaan van cultuurhistorische waarden. Lood is immers bepalend voor de architectuur en de tijd waarin het is toegepast.

Colofon

Reeks: Gidsen Techniek nummer 34
Tekst: Taco Hermans en Michiel van Hunen
Redactie: Klaas Boeder, Mieke Bus, Ries van Hemert, Taco Hermans, Michiel van Hunen, Mariƫl Kok en Edzard Prent
ISSN: 1566-7057
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2003