Stelling van Amsterdam

Sinds december 1996 staat de Stelling van Amsterdam op de UNESCO-Werelderfgoedlijst. Deze brochure belicht de cultuurhistorische waarde van de Stelling.

Ontstaansgeschiedenis Stelling van Amsterdam

Deze brochure belicht in een notendop de ontstaansgeschiedenis van de Stelling van Amsterdam. Op de bijgevoegde kaart is de ligging van de Stelling aangegeven. Het inunderen (het opzettelijk onder water zetten van een gebied) en de Kringenwet uit 1853 waarin was geregeld dat het schootsveld rond de vestingwerken werd vrijgehouden, komen allebei uitgebreid aan bod. De brochure gaat ook in op de reden van de plaatsing op de Lijst van het Werelderfgoed. Ten slotte wordt de toekomst van de Stelling aan de orde gesteld.

Colofon

Reeks: Gidsen Cultuurhistorie nummer 3
Tekst: Saartje de Bruijn en Theo van Oeffelt
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 1999