Conservering natuurhistorische collecties

In deze verzamelbundel zijn tal van artikelen te vinden die gaan over het conserveren van natuurhistorische collecties.

Aanbevelingen conserveren natuurhistorische collecties

Een natuurhistorische collectie heeft bijzondere zorg nodig. In dit boek staan tal van aanbevelingen over hoe er het beste met dit soort collecties kan worden omgegaan. De artikelen zijn zeer uiteenlopend van onderwerp. Thema’s als geologische collecties, natte collecties, gebruiksproblemen en ethiek komen onder meer aan de orde in artikelen over de conservering van botanische vloeistofpreparaten, het gebruik van insectenvallen en de ethische richtlijnen voor het behoud van natuurhistorische collecties. Het artikel ‘nietjes’ bevat tips over wat je niet met een collectie moet doen en waarom niet.

Colofon

Redactie: Agnes W. Brokerhof, Jolanda Boerhof, Johannes Fokkema, Rob Schouten
Werkgroep Behoud Natuurhistorische Collecties, 1999