Klachtenformulier

Om uw klacht in behandeling te kunnen nemen moeten alle velden, behalve het veld suggesties/aanbevelingen zijn ingevuld.
We stellen het op prijs als u dit ook invult.

Uw klacht wordt verstuurd naar het directiesecretariaat van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Klachtenformulier Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Aanhef

Waar heeft de klacht betrekking op?

Kunt u hieronder aangeven waar voor u de nadruk van het ontstaan van de klacht ligt? Heeft dit te maken met:

Algemene omschrijving van de klacht

Suggesties/aanbevelingen

Voeg een eventuele bijlage toe aan het formulier.
Toegestane formaten: pdf, gif, jpg, doc, xls, odt

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed gebruikt de door u verstrekte persoonsgegevens alleen om uw klacht te behandelen. Uw informatie wordt niet met derden gedeeld.

Waarom worden deze gegevens gevraagd?

Wij gebruiken uw gegevens, met uw toestemming, omdat wij anders niet in staat zijn om uw klacht te behandelen.

Op welke manier worden uw gegevens verwerkt?

Wij gebruiken uw gegevens om uw klacht te behandelen. Uw klacht wordt door onze eigen medewerkers behandeld. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld.

Hoelang bewaren wij uw gegevens?

We bewaren de gegevens tot de klacht is behandeld, daarna worden uw gegevens automatisch geanonimiseerd.

Wat zijn uw rechten?

Meer informatie over uw rechten vindt u op de pagina 'Privacy' (link opent in nieuw tabblad).

Akkoordverklaring *