Klachtenformulier

Om uw klacht in behandeling te kunnen nemen moeten alle velden, behalve het veld suggesties/aanbevelingen zijn ingevuld.
We stellen het op prijs als u dit ook invult.

Uw klacht wordt verstuurd naar het directiesecretariaat van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Klachtenformulier Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Aanhef
Waar heeft de klacht betrekking op?
Kunt u hieronder aangeven waar voor u de nadruk van het ontstaan van de klacht ligt? Heeft dit te maken met:
Algemene omschrijving van de klacht
Suggesties/aanbevelingen
Voeg een eventuele bijlage toe aan het formulier. Toegestane formaten: pdf, gif, jpg, doc, xls, odt
Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed gebruikt de door u verstrekte persoonsgegevens alleen om uw klacht te behandelen. Uw informatie wordt niet met derden gedeeld.

Akkoordverklaring(verplicht)