Klachtenformulier

Om uw klacht in behandeling te kunnen nemen moeten alle velden, behalve het veld suggesties/aanbevelingen zijn ingevuld. We stellen het op prijs als u dit ook invult.

Uw klacht wordt verstuurd naar het directiesecretariaat van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Klachtenformulier Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Waar heeft de klacht betrekking op?
Kunt u hieronder aangeven waar voor u de nadruk van het ontstaan van de klacht ligt? Heeft dit te maken met:
Algemene omschrijving van de klacht
Suggesties/aanbevelingen
Voeg een eventuele bijlage toe aan het formulier. Toegestane formaten: pdf, gif, jpg, doc, xls, odt
Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed gebruikt de door u verstrekte persoonsgegevens alleen om uw klacht te behandelen. Uw informatie wordt niet met derden gedeeld.

Akkoordverklaring(verplicht)