Nederlandstalige samenvattingen - Outstanding Universal Values (OUV)

De bijzondere en unieke waarde van ieder werelderfgoed is vastgelegd in het Statement of Outstanding Universal Values (OUV). Op de Engelstalige website van Unesco leest u de volledige beschrijvingen van de Nederlandse werelderfgoedlocaties. De Nederlandstalige samenvattingen vindt u hieronder.