Een dijk met karakter

De komende jaren worden verspreid over Nederland honderden kilometers aan waterkeringen en een paar honderd sluizen en gemalen vernieuwd. Draagvlak en de kwaliteit van deze ingrepen zijn te vergroten met kennis over de historie van een plek. Twee waterschappen lieten zich afgelopen najaar op een congres over waterveiligheid en erfgoed inspireren tot een andere aanpak van hun project.

Het artikel 'Een dijk met karakter' (uit ROm 3, 2017) is te lezen op de website van ROmagazine.