Stappenplan vaststellen verweesd werk

U heeft een werk dat u wilt digitaliseren en openbaar maken, waarvan niet bekend is of er een rechthebbende is. In maximaal 5 stappen kunt u vaststellen of een werk digitaal toegankelijk gemaakt kan worden.