Stappenplan vaststellen verweesd werk

U heeft een werk dat u wilt digitaliseren en openbaar maken, waarvan niet bekend is of er een rechthebbende is. In maximaal 5 stappen kunt u vaststellen of een werk digitaal toegankelijk gemaakt kan worden.

Stap 1 Is de richtlijn verweesde werken van toepassing?

Stap 2a Gaat het om een verweesd werk?

Stap 2b Blijkt na bronnenonderzoek het filmwerk verweesd?

Stap 2c Is het auteursrechtelijk beschermde filmwerk verweesd?

Stap 3 Wat gebeurt er als is vastgesteld dat het om een verweesd werk gaat?